MilSim oznacza symulację pola walki. Wiąże się z tym symulowanie wszelkich sytuacji jakie mogą się zdarzyć podczas konfliktu zbrojnego. Ograniczeniem powinno być tylko to co ograniczeniem jest w realnym świecie z uwzględnieniem zakazu działań narażających zdrowie lub życie uczestników.

 

GS-7

7 Górska Kompania Specjalna

Home
Trening zimowy w Tatrach
Szkolenia - Szkolenia

 

 W dniach 9-11 kwietnia 2010 wybraliśmy się na trening zimowy w Tatrach przed planowanym wejściem na Mont Blanc 2010. Celem treningu było przećwiczenie technik wspinaczkowych w warunkach zimowych z użyciem dziab. Instruktażu udzielił nam Wojto z ekipy Navy Seals, doświadczony taternik. Na miejsce treningu wybraliśmy okolice Mnicha, gdzie jeszcze można znaleźć trochę lodu do potrenowania. Aura okazała się łaskawa dla naszych planów. W weekend padał ostro śnieg i było lekko na minusie. Nocowaliśmy w starym schronisku Morskie Oko, gdzie jest bardzo klimatycznie, sami wyjadacze. Zresztą ze względu na pogodę w ogóle mało było przypadkowych turystów, nawet w samym Morskim Oku. 

 Dziękujemy bardzo Wojtowi za udzielone lekcje i towarzystwo. 

 Hooooah! 

 W galerii kilka fotek z treningu

 

 

 

 
OPERACJA OPTIMI
misje - Misje - opisy

OPERACJA OPTIMI

 

 

W dniach 7-8 listopada 2009r GS-7 wraz z Legion of Pretorians zorganizowali grę milsimową dla środowiska paintballowego pt. "Operation OPTIMI". Celem gry było przedstawienie odmiennego podejścia do rozgrywek militarnych znanych w paintballu i ukazanie, że ani rodzaj stosowanych zabawek (markery, ASG) ani akcja non-stop w terenie nie musi być wyznacznikiem "miodności" gry. Chcieliśmy również pokazać, że zabawa w komandosów to nie tylko bezpośrednia walka, ale również (a może przede wszystkim) dobre planowanie, koordynacja, komunikacja i wiele innych ważnych aspektów sztuki wojennej.

Uczestnicy sami musieli zaplanować i przeprowadzić niezwykle skomplikowaną operację specjalną. Z uwagi na charakter symulacji wszelkie działania były prowadzone w oparciu o procedury, nomenklaturę i dokumenty przygotowane na wzór wojskowych. Podczas gry nie było również respawnów - jedno życie znacznie bardziej mobilizuje!

Strony konfliktu nie wiedziały o sobie nic. Dobór wyposażenia był dowolny - samochody, generatory, nagrzewnice, kuchnie, komputery, niszczarki dokumentów, radiostacje, skanery, noktowizory i wiele, wiele innych sprzętów - armia by się nie powstydziła takiego wyposażenia! Działania oddziałów koordynowali oficerowie operacyjni w sztabach stron. Nic nie było dziełem przypadku - operacja miała przebiegać zgodnie z planem.

Czy się udało? Czy uczestnicy byli zadowoleni? Chyba tak, ale najlepiej niech się sami wypowiedzą. 

Niebawem szerszy opis imprezy. A już dziś zapraszamy na forum do dyskusji OPTIMI AFTERPARTY :-)

Prezentacja z odprawy przeprowadzonej dla obu stron:

 Kilka fotek:

Optimi by Sirian

Optimi by Dziusek

 

 Dla zainteresowanych - tło historyczne scenariusza OPTIMI

 

Sytuacja geopolityczna.

Miejsce: Europa środkowa.
Granica trzech państw: Poldii, Gracji i Emiratów Bamańskich.

Charakterystyka krajów.

Poldia - kraj niegdyś demokrtyczny, ale po przewrocie w 2002 roku rządzi tam junta wojskowa pod dowództwem generała Jaruzala. Kierunek polityczny jaki obrał Jaruzal spowodował zerwanie stosunków międzynarodowych i izolację kraju. Poldia nie ma sojuszników w regionie a stosunki gospodarcze z sąsiadami nie istnieją. Po kilku incydentach jakie wydarzyły się na granicy z Emiratami Bamańskimi stosunki dyplomatyczne pomiędzy krajami zostały całkowcie zerwane, kraje są w stanie "low intensity conflict". Poldia nie respektuje praw międzynarowodych, w tym konwencji genewskich.

Emiraty Bamańskie - lider w regionie. Bogaty kraj z uwagi za złoża ropy naftowej, ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna. Kraj demokratyczny, wysoko rozwinięty, utrzymujący dobre stosunki dyplomatyczne z mocarstwami oraz sąsiadami: Gracją i Fryzją. Posiada nowoczesną i sprawną armię, jest gwarantem bezpieczeństwa w regionie.
Może liczyć na wsparcie sąsiadów w sytuacji otwartego konfliktu zbrojnego z Poldią.

Gracja - republika demokratyczna, sprzyja Emiratom Bamańskim. Może udzielić pomocy militarnej poprzez udostępnienie swoich lotnisk i baz wojskowych do prowadzenia operacji przeciw Poldii. Jednak chce zachować pewną neutralność, nie biorąc czynnego udziału w konflikcie. Armia Gracji w założeniu służy tylko utrzymaniu obronności kraju i może zostać użyta tylko w wypadku otwartej napaści na kraj. Wzdłuż granicy Gracji z Poldią przebiega droga mająca status exterytorialny.


Geneza konfliktu.

W 2004 roku Poldia rozpoczęła własny program nuklearny, który szybko znalazł się w centrum zainteresowania międzynarodowego gdy 14 sierpnia 2008 roku ugrupowanie opozycyjne Narodowa Rada Oporu Poldii (NROP) ujawniło istnienie nieznanego wcześniej obiektu – zakładu wzbogacania uranu w Natanz. W toku inspekcji przeprowadzonych w kolejnych miesiącach przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) pojawiło się wiele wątpliwości co do działań Polodii na polu energii atomowej. 25 września 2009 roku na forum ONZ przywódcy Gracji i Emiratów Bamańskich ujawnili istnienie drugiego, nieznanego dotąd zakładu wzbogacania uranu, zlokalizowanego koło Qum, tym samym zarzucając Poldii łamanie zasad współpracy z IAEA i demaskując dążenia Poldii do wyprodukowania własnej broni atomowej. W dniu 30.09.2009 został wydany zostaje mandat ONZ pozwalający na zniszczenie obiektów.
Przeprowadzenie operacji powierzono siłom powietrznym Emiaratów Bamańskich.


Sytuacja strategiczna.

Poldia przeczuwając rosnące zagrożenie ze strony sąsiadów mocno rozbudowała system obronny kraju. W szczególności rozwinięto system obrony przeciwlotniczej w celu chronienia przestrzeni powietrznej kraju. W wysuniętym regionie w pobliżu granicy z Gracją i Emiratami Bamańskimi umieszczono stację radiolokacyjną systemu wczesnego ostrzegania, natomiast w pobliżu obiektów strategicznych wyrzutnie rakiet klasy ziemia-powietrze. Stacja radiolokacyjna swym zasięgiem obejmuje terytorium Emiratów i Gracji, niustannie monitorując ruch lotniczy w tych krajach. Dane ze stacji przekazywane są drogą kablową do stanowiska dowodzenia obroną przeciwlotniczą, które znajduje się w głębi kraju, a stamtąd, w obliczu zagrożenia, bezpośrednio do odpowiednich dywizjonów rakietowych.

Stacja radiolokacyjna ma ogromne znaczenie strategiczne, ponieważ nie pozwala na przeprowadznie operacji lotniczej przeciwko instalacjom atomowym Poldii.
Dowództwo Poldii doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego stacja jest dobrze chroniona, a rejon wokół niej nieustannie monitorowany.